Tuyên Ngôn Của Công Ty CP Thức Ăn Chăn Nuôi Đồng Tâm

Tôi đang thành công trên con đường tôi đang chọn để đi, con đường xây dựng và phát triển công ty Đồng Tâm.

Công Ty của tôi và tất cả anh, em tôi.

Lễ Trao Giải Thưởng Nhân Viên xuất sắc quý 1 năm 2017.

Vinh Danh 10 thành viên.
– Anh Nguyễn Đình Huân với sản lượng 100 tấn
– Anh Tạ Văn Công với sản lượng 100,300 kg
– Anh Nguyễn Bá Thông với sản lượng 101,725 buy psychology essays online kg
– Anh Nguyễn Văn Tần với sản lượng 106,755 kg
– Anh Khổng Kim Kiên với sản lượng 1118,030 kg
– Anh Nguyễn Thế Bình với sản lượng 100,015 kg
– Anh Dương Minh Tiến với sản lượng 136,250 kg
– Anh Đỗ Mạnh Sơn với sản lượng 137.000 kg
– Anh Nguyễn Mạnh Linh với sản lượng 101,900 kg
– Anh Nguyễn Văn Hải với sản lượng 110,000 kg

 

Một lần nữa xin chúc mừng các anh với phần thưởng là một xe Exciter 150