CPD924

0 out of 5

CPD924.

Sản phẩm: ,

Giới thiệu

Hỗn hợp cho gà trắng siêu thịt từ 1 – 14 ngày tuổi

Giúp gà mập chân – mượt lông