DK007S

0 out of 5

DK007S.

Sản phẩm: ,

Giới thiệu

Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 15kg – 30kg

Giúp lợn Hồng da – Mượt lông – Không tiêu chảy