DK002

0 out of 5

DK002.

Sản phẩm: ,

Giới thiệu

Thức ăn hỗn hợp cho lợn lai từ 15kg – 30kg

Giúp lợn Hồng da – Mượt lông – Không tiêu chảy