CPD977

0 out of 5

CPD977.

Sản phẩm: ,

Giới thiệu

Hỗn hợp cao cấp dùng cho gà hậu bị

Giúp gà Mập chân – Mượt lông – Chắc thịt