CPD966S

0 out of 5

CPD966S.

Sản phẩm: ,

Giới thiệu

Hỗn hợp cao cấp cho lợn siêu nạc từ 15kg – 30kg

Giúp lợn Hồng da – Mượt lông – Không tiêu chảy