CPD963-NEW

0 out of 5

CPD963-NEW.

Sản phẩm: ,

Giới thiệu

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho lợn lai từ 30kg – xuất chuồng – NEW

Giúp lợn Ham ăn – Ham ngủ