CPD963

0 out of 5

CPD963.

Sản phẩm: ,

Giới thiệu

Thức ăn hỗn hợp cho lợn lai từ 30kg – xuất chuồng

Giúp lợn Ham ăn – Ham ngủ