CPD962-NEW

0 out of 5

CPD962-NEW.

Sản phẩm: ,

Giới thiệu

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho lợn lai từ 15kg – 30kg – NEW

Giúp lợn Hồng da – Mượt Lông – Không tiêu chảy